Lid worden

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging en wil je graag meer weten?

Neem dan contact op met:

Onze Secretaris Elly van Aggele via E-mail: secretaris@wwsv.nl  of download het inschrijfformulier .

Tijdens het veldseizoen worden de (thuis)wedstrijden gespeeld op onze eigen korfbal complex in Wijdewormer. Tijdens het zaalseizoen worden de (thuis)wedstrijden in sporthal De Beuk gespeeld. De wedstrijden worden voor de jeugd op zaterdag gespeeld en voor de senioren op zondag.  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Lid worden

Je kunt je aanmelden als lid van korfbalclub WWSV via het inschrijfformulier. Een volledig ingevuld inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij het secretariaat, het adres staat op het formulier vermeld.

Wij vragen ook je e-mailadres en/of die van de ouder(s)/verzorger(s) op het inschrijfformulier te vermelden. Zo kunnen wij je op de hoogte houden via onze 2 wekelijkse clubblad “De Treffer”. In ons clubblad staat onder andere informatie over de wedstrijden, trainingen maar ook informatie over diverse verenigingsactiviteiten.

Wijzigingen

Geef wijzigingen in jouw adres of andere gegevens altijd door aan het secretariaat.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 1 april van het lidmaatschapsjaar bij  het secretariaat. Zonder schriftelijke opzegging vóór 1 april van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Contributie tarieven die gelden met ingang van seizoen 2023/2024:

CategorieContributie (€)Kleding (€)Totaal (€)Per kwartaal (€)
Senioren (alleen zaal)1981521353,25
Senioren2631527869,50
Walking Korfbal148n.v.t.14837
Recreant148n.v.t.14837
Pupillen1291514436
Donateurs50n.v.t.5012,50
Kangoeroe Klup72n.v.t.7218
Junioren2031521854,50
Aspiranten1511516641,50
Fouten onder voorbehoud


De competitieleden worden naar hun leeftijd per 1 oktober van het verbondsjaar onderscheiden in:

senioren leden 19 jaar en ouder;
junior leden 16 tot en met 18 jaar;
aspirant leden 12 tot en met 15 jaar;
pupillen leden 6 tot en met 11 jaar;
kangoeroe leden jonger dan 6 jaar.

De contributie tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met ingang van het nieuwe seizoen (1 juli). Een eventuele indexering van de contributies zal voor aanvang van het nieuwe seizoen middels het verenigingsorgaan bekend worden gemaakt.

Condities van het lidmaatschap:

• Voor wat betreft de contributie ontvangt u van de Penningmeester een contributie brief, waarin de betaalwijze en datum genoemd wordt.

• Men is lid voor het gehele verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Afmelden of wijzigen van spelend lid naar een ander lidmaatschap kan alleen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar.

• Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd voor 1 april bij de Secretaris.